Wednesday, May 28, 2008

Araw ng Bandila

Mga Kababayan!

Isang mapulang pagbati sa lahat ng Pilipino na nagmamahal sa bayang sinilangan, aking ipinaaabot ang isang maligaya at makahulugang araw ng bandila, saan man kayo naroroon sa sulok ng mundo!

Mabuhay ang Bandila ng Pilipinas! Mabuhay ang Bayang Pilipinas! Ibalik ang Pilipinas sa mga tunay na pilipino!

Sulyapan ang mga nasusulat sa internet tungkol sa kasaysayan ng Bandila ng ating Bayan!

1. Wikipedia
2. Flags of the World
3. Philippine Country Guide

1 comment:

  1. I want to intorduce my friend's chess blog http://chessnewsphilippines.blogspot.com/

    ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Free Internet Chess Server

FICS: Free Internet Chess Server